FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gilson, e.


Gilson, Etienne Henri (13. 6. 1884 Paris - 19. 9. 1978 Cravant (Yonne)) Kód: 583

- francúzsky filozof a historik filozofie, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov novotomizmu; niekedy ho charakterizujú ako predstaviteľa novoscholastiky tomistického razenia. Profesor na Sorbonne (1921), v Brusseli (1923), Hravarde (1927). 1929 vytvoril na univerzite v Toronte Institut of Medieval Studies; 1932-1951 profesor na College de France.

Gilson zameriaval svoju pozorosť najmä na dejiny stredovekej filozofie a v súvislosti s tým aj na otázku kresťanskej filozofie. Nadväzujúc na myšlienky H. Bergsona a existencializmu dospieva k novému výkladu náuky Tomáša Akvinského, ktorý sa považuje za najprimeranejší: svojou interpretáciou učenia o bytí a bytnosti sa Gilson spolu s ďalšími novotomistami ohradil proti Heideggerovmu nediferencovanému odsúdeniu celej kresťanskej špekulácie do rámca zabudnutosti bytia (Seinsvergessenheit), kam nemožno radiť práve Tomáša Akvinského.

-------------
Gilson, E.>