FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gesamtkunstwerk


gesamtkunstwerk (nem.)

- všeumelcké dielo ako vyrovnaná syntéza hudobno-ramatickej, slovesnej, hereckej, tanečnej a výtvarnej zložky. S ideou gesamtkunstwerku vystúpil R. Wagner.

------------------
gesamtkunstwerk>