FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geopolitika


geopolitika

- myšlienkový smer snažiaci sa využitím poznatkov z geografie porozumieť problémom sveta a jeho politického vývoja. Geopolitika v minulosti často zneužítá na ospravedlnenie agresívnej a dobyvačnej politiky alebo predurcenosti jednej časti sveta (národa) na ovládanie iných ( fašizmus) ( L715;225-226).