FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geometria neeuklidovská


geometria neeuklidovská

- geometrický systém odlišný od euklidovskej geometrie. Tvorcami neeklidovskej geometrie sú: Lobačevskij, K. Gauss, J. Bolyai, B. Riemann.

Vety neeuklidovskej geometrie sa líšia od viet euklidovskej geometrie; napríklad súčet uhlov trojuholníka je tu menší ako dva pravé uhly (180 stupňov).

Neeuklidovské geometrie majú dôležitú úlohu v súcasnej teoretickej fyzike ( teória relativity, kvantová mechanika) ( L53;336).