FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geomechanika


geomechanika

- časť geofyziky: 1. náuka o mechanickom stave zemskej kôry a o procesoch, ktoré v nej vyvolávajú prírodnofyzikálne vplyvy. Je úzko spätá s inžinierskou geológiou. Objasňuje, ako sa utvárajú mechanické vlastnosti hornín a zemín, a skúma procesy, ktorým podliehajú časti zemskej kôry (napätia, defomácie, presuny, rozrušovanie alebo spevňovanie);

2. náuka, ktorá sa zaoberá skúmaním a fyzikálnym výkladom pohybov pevnej Zeme ako celku a silovych polí súvisiacich s nimi. Sú to predovšetkým: obeh a rotácia Zeme, precesia, nutácia a voľná nutácia Zeme, slapy Zeme, seizmické vlny. Geomechanika skúma aj tiažové a gravitačné pole Zeme a vplyv gravitačných polí Mesiaca a Slnka na Zem.

Geomechanika vznikla ako odvetvie geofyziky začiatkom 20. stor. ( L206; 200).

---------------
geomechanika>