FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geológia


geológia Kód: 149

- veda o látkovom zložení, stavbe a vývoji Zeme, najmä o povahe vrchnej časti zemskej kôry a jej vzťahu k hlbším vrstvám Zeme. Na základe geologického výskumu (terénne práce, sondy, vrty) sa zostavujú geologické profily a mapy územia, ktoré ukazujú vertikálne rozloženie vrstiev, výskyt hornín, ich genézu, vek, štruktúru a úložne pomery ( L206;198).

-----------
geológia>