FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Genus proximum


genus proximum (lat.)

- najbližší rod, t. j. bezprostredne širšia trieda predmetov, do ktorej ako druh vstupujú skúmané predmety.