FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Genotyp


genotyp ( gr.)

- súbor všetkých dedičných faktorov určitého organizmu; jedinec charakterizovaný dedičnými vlastnosťami ( L163;323).

----------
fenotyp