FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Genetika molekulárna


genetika molekulárna = chémia dedičnosti

- odvetvie genetiky, ktoré sa zaoberá molekulárnou štruktúrou génov a spôsobom ich účinku. Vychádza z predstavy, že gény sú súčasťou molekúl nukleových kyselín, dôležitých pri dedičných javoch. Molekulárna genetika je vývojovým pokračovaním klasickej genetiky, ktorej postuláty doplňuje a spresňuje:

KLASICKÁ GENETIKA MOLEKULÁRNA GENETIKA

Nositeľom dedičných vlastností DNK je genetická látka.
je gén.

Gén má schopnosť rozmnožovania. DNK má schonosť identickej
reprodukcie.

Gén určuje biologické prejavy DNK určuje enzymatické vybavenie
znakov. bunky, a tým jej biochemickú
vlastnosť.

Gén môže podliehať mutáciám. Mutácia sa dá vysvetliť ako zmena
aspoň jedného nukleotidu v molekule DNK.

Základné tézy molekulárnej genetiky sa získali experimentmi na mikroorganizmoch, bakteriofágoch, vírusoch. Potvrdili ich aj doterajšie výskumy u vyšších organizmov ( L165;310).