FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Generalisatio


generalisatio (lat.)

- zovšeobecnenie, postup usudzovania od jednotlivého k všeobecnému