FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Geertz, c.


Geertz, Clifford (1926 - )

- americký antropológ, profesor sociálnych vied v Ústave pre pokročilé štúdiá v Princetone, hlavný predstaviteľ a spoluzakladateľ symbolickej antropológie. Geertz skúmal náboženstvo na Jave a zaoberal sa komparatívnou religionistikou a sémiotikou až napokon dospel k všeobecným metodologickým otázkam kultúrnej antropológie.

Geertz chápe kultúru ako systém symbolov, ktoré vytvárajú modely reality, zahrnujúce interpretáciu sveta, a modely pre realitu, organizujúce sociálny život človeka. Svet človeka je súborom symbolických textov a akcií.

V knihe "Dielo a životy: antropológ ako autor" ( L735) Geertz relativizuje gnozeologický dosah antropologických výskumov konštatovaním, že za najvýznamnejšie antropologické diela boli vždy považované texty dosahujúce zároveň najvyššie literárne kvality ( L572;110).