FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzioterapia


fyzioterapia

- fyzikálna terapia - lekárske odvetvie uplatňujúce v liečbe rôznych chorôb fyzikálne prostriedky. Rozoznávajú sa najmä tieto odbory:

mechanoterapia
elektroterapia
termoterapia
diatermia
utlrazvuk
fototerapia

Fyzioterapia s liečebnou rehabilitáciou je samostatným špecializačným odborom.

Z praktických dôvodov sa do dobru fyzioterapie nezaraďuje ožarovanie rentgenom ( L349;122).