FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyziokratizmus


fyziokratizmus

- smer politickej ekonómie, ktorý zaoložili F. Quesnay a A. Turgot v 2. pol. 18. stor. Fyziokratizmus považoval pôdu a poľnohospodárstvo za jediný zdroj bohatstva, propagoval hospodársky liberalizmus a slobodu obchodu.