FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzika kvantová


fyzika kvantová

- jedna z hlavných súčastí súčasnej fyziky. Kvantová fyzika ako teória pochádza zo začiatku 20. storočia, jej experimentálne korene však siahajú ďaleko späť do 19. storočia. Kvantovú fyziku charakterizuje univerzálna Planckova konštanta h a opis stavov v hmotných systémoch celými čislami ( L737; 128).

Kvantová fyzika začala objavením povahy elektromagnetického žiarenia, akým je teplo a svetlo. Hoci sa toto žiarenie šíri priestorom v podobe vĺn, môže sa správať, akoby pozostávalo z častíc. Najmä vyžarovanie a pohlcovanie svetla sa odohráva v podobe balíčkov (čiže kvánt) energie, nazývaných fotóny. Ukázalo sa, že táto zvláštna kombinácia vlnových a časticových aspektov, ktorá sa niekedy nazýva vlnovo-časticovým dualizmom, platí pre všetky fyzikálne objekty v atomárnom a subatomárnom meradle.