FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzika (aristoteles)


fyzika ( Aristoteles)

- časť teoretickej filozofie (29), ktorá skúma prírodu (29). Úlohou fyziky je uvádzanie jednotlivých javov pod také všeobecné pojmy a predstavy, ako je pojem nekonečnosti (29), priestoru (29), času (29) a pohybu (29), ktoré možno poznať na základe skúmania podstaty (29) vecí a na tomto základe pochopiť prirodzený beh sveta ( L23;103).