FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fytopatológia


fytopatológia (gr.)

- náuka o škodlivých činiteľoch rastlín a o ochrane proti nim; patológia rastlín ( L163;314).