FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fytogeografia


fytogeografia

- geografia rastlinstva; odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.