FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fysis


fysis ( gr. z fýó = plodiť, fýomai = vznikať, rodiť sa)

- príroda (ako celok), povaha, prirodzenosť prirodzená povaha, konštitúcia nejakej veci (bytosti), prirodzený zákon, pôvod, rod, prírodný poriadok.

Významy slova "fysis" ako "prírodný poriadok", "príroda", ktoré nadobudli vo filozofii mimoriadnu dôležitosť, vznikli až v priebehu dlhého vývoja a sú doložené až na konci 5. stor. pr. n. l.

--------
fysis>