FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcionalizmus (kunczik, m.)


funkcionalizmus (Kunczik, M.)

- sprevádza od jeho nástupu to, že ústredným bodom teoretickej analýzy sa stáva systémové myslenie, pričom cieľom funkcionálnej analýzy je zistiť, do akej miery jednotlivé časti (subsystémy) systému pripsievajú k fungovaniu systému ako celku, alebo či to tak eventuálne nie je. Učelom tu teda je pýtať sa na to, aké sú dôsledky procesov, ktoré prebiehajú v samoregulujúcich sa sustémoch ( L1319;29).