FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia (veda)


funkcia ( veda)

- činnosť, pôsobnosť alebo súvislosť (funkčná súvilosť) rozličných účinkov, resp. ich opis (napr. matematickou závislosťou od premenných) ( L74;196).