FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia (teória množín)


funkcia ( teória množín)

- jednoznačné zobrazenie F množiny M do množiny M'. F je podmnožina karte- ziánskeho súčinu M x M', t. j. množiny usporiadaných dvojíc (x, y), kde x î M a y î M'. Množina D(F) všetkých tých prvkov x î M, ktorým sa pri zobrazení F priraďuje prvok y î M', sa nazýva oborom definície F (jeho prvky sa nazývajú aj argumentmi F); množina R (F) tých prvkov y î M', ktorým zodpovedá nejaký argument z M, sa nazýva oborom hodnôt F. Ak M = M', funkcia F sa nazýva operátorom ( L74;196).