FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia (matematika)


funkcia ( matematika)

- je zobrazenie, ktoré ku každému prvku danej množiny priraďuje práve jedno reálne alebo komplexné číslo. Ak označíme danú funkciu napr. "f" a danú množinu napr. "A", tak číslo, ktoré funkcia "f" priraďuje prvku "aîA", sa nazýva "hodnota funkcie f v bode a" a zapisuje sa "f(a)" ( L322;45).