FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia filozofie kultúrotvorná


funkcia filozofie kultúrotvorná

- prispievanie filozofie k pretváraniu ľudskej spoločnosti na kultúrne spoločenstvo spoľuodhaľovaním predpokladov takejto premeny. Pokiaľ ide o ľudské indivíduum, kultúrotvornou funkciou filozofie je prispievať ku kultivácii človeka, čiže prispievať k tomu, aby bol človek múdry, krásny a dobrý.