FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia - názory na ňu


funkcia - názory na ňu

funkcia (analýza hodnotová)

funkcia (Frege, G.)

funkcia (matematika)

funkcia (teória množín)

funkcia (veda)