FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Frege, g. - vplyv/význam-e


Frege, G. - vplyv/význam-E

E1.
Frege vytvoril "základňu pre celú modernú filozofiu a aj pre filozofiu Wittgensteina v jej ranej i neskoršej podobe. V Russellových a Wittgensteinových rukách vyplynula z Fregeho koncepcie logiky a matematiky nová epistemológia, nová metafyzika a nový pohľad na podstatu filozofického myslenia." ( L73;266)