FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fotios - zoznam diel


Fotios - zoznam diel

Apografé kai synarithmésis tón anagnósmenón hémin biblion (Zoznam kníh, ktoré sme prečítali) = Bibliothéké (Knižnica) = Myriobiblon, nap. pred 855

Lexikón synagógé (Slovníková zbierka)

Parainesis dia gnómologias (Napomenutia v prípoviedkach)

Logos peri tés tu hagiu pneumatos mystagógias (Výklad o pôvode Ducha svätého) = Mystagógia

Pros tus legontas hós hé Rómé prótos thronos (Tým, kto tvrdia, že Rím je prvým stolcom (t. j. v cirkvi)

Synagógai kai apodeixeis akribeis peri episkopón kai métropolitón (Zbierka nezvratných dôkazov o biskupoch a metropolitoch)

Diégésis tés neofanus tón Manichaión anablastéseos (Výklad o novo sa objavivšej heréze manichejcov)

Amfilochia

Homílie

Kánony synód

Kanonistické listy

Listy