FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Formácia spoločensko-ekonomická


formácia spoločensko-ekonomická

- forma spoločnosti daná jednotou výrobných síl a výrobných vz»ahov na určitom historickom stupni ich vývoja; jedna zo základných etáp historického vývoja spoločnosti. Podµa marxizmu existujú tieto spoločensko-ekonomické formácie: prvotnopospolné zriadenie, otrokárske zriadenie, feudalizmus, kapitalizmus a komunizmus ( L421;638).

----------------------------------
formácia spoločensko-ekonomická>