FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Forma logicko-gnozeologická (černík, v.)-e


forma logicko-gnozeologická ( Černík, V.)-E

E1.
Logicko-gnozeologická forma je spôsobom noetického usporiadania objektívneho obsahu živej ľudskej myšlienkovej činnosti a jej produktov. ( L65;19-20)