FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Forma (kant, i.)


forma ( Kant, I.)

- princíp štruktúry a usporiadania spočívajúci v a priori daných formách názoru ( priestore (18) a čase (18)) a ume (18) ( kategoriách (18)), ktoré sa uplatňujú pri usporiadavaní materiálu skúsenosti (18). Forma a štruktúra teda neprináležia veciam osebe (18), ktoré nám poskytujú iba obsah, ktorý sa má ešte len formovať. Formy názory a myslenia sú nemenné bezobsažné logické štruktúry, ktoré existujú pred obsahmi ľudskej skúsenosti a nezávisle od nich. Ako také predstavujú aktívny, formu dodávajúci princíp poznania ( L645;215).