FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fonéma


fonéma

- najmenšia komplexná jednotka zvukového systému jazyka, fungujúca v radoch takých jednotiek ako dištinktívna súčasť jazykových foriem (t. j. rozhodujúca o totožnosti týchto foriem a s nimi spájaných jazykových významov). Fonéma je abstrakcia druhého stupňa, jestvujúca ako sociálny jav v jazykovom vedomí používateľov jazyka. Nižším stupňom abstrakcie je hláska ( L534;139).

---------
fonéma>