FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Finalita (aristoteles)


finalita ( Aristoteles)

- sa delí na tri oblasti: finalita prírodná alebo fyzická (živočích koná kvôli niečomu), finalita technická (ktorá vedie napr. pohyby stolára podľa nábytku, ktorý vytvára) a finalita praktická alebo mravná (cieľom morálky je šťastie) ( L719;83).