FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofovanie


filozofovanie

- vykonávanie filozofickej činnosti. K základným hybným silám každého filozo- fovania patrí túžba po vedení a pochybovanie. Súbor pravidiel a postupov filozofovania je metóda filozofovania.

Podmienkou toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu je nastúpenie troch ciest:

1. účasť na vedeckom bádaní;

2. štúdium veľkých filozofov;

3. každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty ( L278;110).

----------------
filozofovanie>