FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofickosť analýzy zmyslu (pavilionis, r. i.)-ei


filozofickosť analýzy zmyslu ( Pavilionis, R. I.)-EI

EI1.
Filozofickosť analýzy zmyslu sa viaže na ten aspekt analýzy zmyslu, ktorý spočíva v určovaní väzby myslenia, jazyka a sveta. ( L155;8)