FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofická fakulta uk, bratislava - pracoviská


Filozofická fakulta UK, Bratislava - pracoviská

Katedra andragogiky FF UK, Bratislava
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK, Bratislava
Katedra archeológie FF UK, Bratislava

Katedra dejín výtvarného umenia FF Uk, Bratislava

Katedra estetiky FF UK, Bratislava
Katedra etnológie FF UK, Bratislava

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

Katedra germanistiky a nordistiky FF Uk, Bratislava

Katedra hudobnej vedy FF UK, Bratislava

Katedra jazykov FF UK, Bratislava
Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie FF UK, Bratislava

Katedra klasickej a semitskej filológie FF UK, Bratislava
Katedra knihovníctva a vedeckých informácií FF UK, Bratislava
Katedra kulturológie FF UK, Bratislava

Katedra logiky a metodológie vied FF UK, Bratislava

Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK, Bratislava

Katedra pedagogiky FF UK, Bratislava

Katedra politológie FF UK, Bratislava
Katedra psychológie FF UK, Bratislava

Katedra romanistiky
Katedra ruského jazyka a literatúry FF UK, Bratislava

Katedra slovanských filológií FF UK, Bratislava
Katedra slovenského jazyka FF UK, Bratislava
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK, Bratislava
Katedra slovenských dejín a archívnictva FF UK, Bratislava
Katedra sociológie FF UK, Bratislava

Katedra telesnej výchovy FF UK, Bratislava

Katedra všeobecných dejín FF UK, Bratislava

Katedra žurnalistiky FF UK, Bratislava

Rakúsky ústav pre vychodnú a juhovychodnú Európu FF UK, Bratislava

STIMUL (Centrum informatických a vzdelávacích služieb FF UK)
Studia academica slovaca

Ústredná knižnica FF UK, Bratislava