FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia výchovy analytická


filozofia výchovy analytická

- pôvodne v anglosaských krajinách sa rozvíjajúca filozofická reflexia celej oblasti výchovy a vzdelávania sústreďujúca sa v prvom rade na rozbor jazyka a pojmovej výbavy pegagogiky. Analytická filozofia výchovy vyrastá z podnetov L. Wittgensteina a úzko súvisí s analytickou vedou o výchove. Najvýznamnejším predstaviteľom analytickej filozofie výchovy je R. S. Peters.