FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia sýrska


filozofia sýrska

- filozofia na územiach označovaných ako sýrske, t. j. v krajoch medzi Eufratom a Arabským zálivom, východným pobrežím Stredozemného mora a pohorím Taurus. Na sklonku rímskeho cisárstva tu nachádzame akoby rezervoár helénskeho myslenia a kultury. Do značnej miery na tom majú zásluhu nestoriáni, ktorí zo svojho intelektuálneho centra v Nisibise ovplyvňovali nielen celú Sýriu, ale prenikali aj do Číny a Indie. Práve ani sa návratom ku klasickej filozofii usilovali nastoliť nanovo jej problematiku, dali jej novú formu a zmenených historických podmienkach ju chceli využiť pre vlastné potreby. Takto sa už v 5. stor. Edessa a po jej zničení v 6. stor. Gandisapora ako škola lekársko-filozofická (Academia Hippocratica) stali popri Nisibise strediskami v Sýrii sa rozvíjajúcej aristotelovskej filozofie.