FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia súčasná (anzenbacher, a.)


filozofia súčasná ( Anzenbacher, A.)

"Keď hovoríme o súčasnej filozofii, máme spravidla na mysli filozofiu 20. storočia. Toto vymedzenie nie je náhodné. Okolo roku 1900 došlo v západnom filozofovaní k určitému obratu. Vznikli nové tendencie a stali sa určujúcimi pre budúcnosť. Pre súčasnú filozofiu sú typické predovšetkým tri veľké skupiny filozofických pozícií:

Pozície orientované fenomenologicky: Sem patrí predovšetkým klasická
fenomenológia, existencializmus a hermeneutická filozofia.