FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia subjektu ľudského (letz, j.)-ei


filozofia subjektu ľudského ( Letz, J.)-EI

EI1.
Filozofia ľudského subjektu "je ... filozofia tzv. intencionálnej relacionality, t. j. filozofia intencionálnych vzťahov ľudského subjektu k sebe a k svojmu existenciálnemu okoliu. Sem patria predovšetkým tieto dis- ciplíny: filozofická teória intencionálnej relacionality, teória skúsenosti ( experienciológia) a teória poznania ( gnozeológia, hermeneutika) a logika." ( L176;160)