FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia stredoveká - začiatok


filozofia stredoveká - začiatok

Názory na to, kedy začína stredoveká filozofia, sa rôznia: podľa jedného názoru, začiatok stredovekej filozofie spadá do začiatkov vznikania stredovekého feudálneho štátu, keď prvýkrát v 8. stor. vznikol konflikt medzi záujmami cirkevného a svetského panstva, konflikt medzi znalosťami potrebnými cirkvi a znalosťami nevyhnutnými pre svetskú administratívu, spor medzi teologickým myslením a myslením človeka, ktorý organizuje svoje spoločenské a kultúrne bytie ( L23;182). Podľa iných názorov začína koncom západorímskej rí- še, čiže v 5. stor. (r. 476) ( L564;317).

Počiatky stredovekej filozofie sa obyčajne hľadajú vo fuldskej škole ( L23;202).