FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (stoicizmus mladší)


filozofia ( stoicizmus mladší)

- morálno-kazuistická veda, ktorá učí konať, a nie rečniť; filozofia je náboženský zážitok, akési uvedomenie si božskej starostlivosti o svet, božsky múdrej harmónie v ňom a zasahovania božského práva. Filozof je božský mudrc, ktorý má vzdelanému dávať silu, prostému - ak čosi z toho pochopí - vedomie vlastnej márnosti a vieru v starostlivosť zo strany božstva.

Filozofia sa člení na:

a) teozofickú dogmatiku
b) teistickú etiku
c) náboženský náhľad na svet

( L23;129).