FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia starogrécka - smery, školy, učenia


filozofia starogrécka - smery, školy, učenia

akadémia platónska
aristotelizmus
atomizmus antický

epikureizmus

filozofia helenistická

hedonizmus
hermetizmus

kynici
kyrenaici

novoplatonizmus
novopytagoreizmus

peripatetizmus
pytagoreizmus

skepticizmus
sofisti
stoicizmus

škola eleatská
škola elidsko-eritrejská
škola kynická
škola kyrénska
škola megarská
škola milétska
školy sokratovské

učenie Aristippa z Kyrény
učenie Aristotelovo
učenie Empedokla
učenie Herakleita
učenie Leukippa
učenie Melissa zo Samu
učenie Parmenida z Eley
učenie Platonovo
učenie pytagorejcov
učenie školy eleatskej
učenie školy milétskej
učenie Talesa z Milétu
učenie Xenofana z Kolofónu
učenie Zenóna z Eley