FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia slovenská - periodizácia


filozofia slovenská - periodizácia

Vo vývine slovenskej filozofie moľno vyčleni» tieto obdobia:

filozofia slovenská stredoveká (od 9. stor. do 15. stor.)
filozofia slovenská novoveká (od 15. stor. do pol. 19. stor.)
filozofia slovenská súčasná (od pol. 19. stor. dodnes).