FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia slovenská - literatúra o nej


filozofia slovenská - literatúra o nej

Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), 1981
L556

Bodnár, J. a kol.: Dejiny filozofického myslenia na Slovensku. I., 1987 L1270

Hvisč, J. - Marčok, V. - Bátorová, M. - Petrík, V.: Biele miesta v slovenskej literatúre, 1991
L557

M?nz, T.: Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, 1994
L1085

Polakovič, Š.: Slovenský národný socializmus, 1941
L558
Prehľad dejín slovenskej filozofie, 1965
L555