FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (sartre, j.-p.)


filozofia ( Sartre, J.-P.)

- má svoj zmysel v tom, že približnosťou pojmov dosahuje čo najviac úroveň konkrétneho všeobecna, aké nám dáva próza. Filozofia sa musí neustále ničiť a obnovovať. Filozofia je myšlienka, takisto ako je myšlienka vždy už mřtvym okamihom praxe, pretože len čo vznikne, prax je už konštituovaná ( L1174;32- 33).