FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia revolučných demokratov


filozofia revolučných demokratov

- súhrn filozofickych názorov revolučnych demokratov a filozofický smer, ktorý sa rozvíjal v 19. stor. v dvoch etapách:

1. etapa: 40. roky 19. stor. - obdobie vzniku filzoofie revolučných demokratov;

2. etapa: 50.-60. roky 19. stor. - obdobie teoretického sfromovania a systematizácie filozofie revolučnych demokratov.

Vo filozofii revolučných demokratov prevládal materializmus a utopický socializmus.