FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia renesančná-e


filozofia renesančná-E

E1.
"Keď ... hovoríme o renesančnej filozofii, nemáme na mysli všetky filozofické koncepcie, ktoré boli vypracované a obhajované v 15. a 16. storočí, ale tie z daného obdobia, ktoré smerovali k emancipovaniu od spôsobu myslenia orientovaného na skúmanie kvalít a úcelových súvislostí a navodzovali spôsob mzslenia orientujúci na skúmanie kvantitatívnych a kauzálnych súvislostí." ( L83;145)