FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia reality (letz, j.)-ei


filozofia reality (Letz, J.)-EI

EI1
Filozofia reality je osobitná súčasť filozofie existenciality; "filozofia reality ... skúma jestvujúcno a bytie všetkého toho, čo reálne existuje alebo môže existovať. Sem patrí predovšetkým filozofická teória reality a ontológia." ( L176;160)