FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia reality (letz, j.)


filozofia reality ( Letz, J.)

- skúma realitu (274) v jej štruktúre a v jej systémovom okolí; v rámci filozofie reality vystupujú do popredia tri pojmy:

pojem jestvujúcna,
pojem bytia
a pojem ničoty

( L613;14).

-------------------------------
filozofia reality (Letz, J.)>