FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia predattická - predstavitelia


filozofia predattická - predstavitelia = predsokratovskí filozofi = predsokratici

Alkmaion z Krotónu
Anaxagoras
Anaximandros
Anaximenes

Empedokles

Herakleitos

Parmenides
Pytagoras

Táles

Zenon z Eley