FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia práva hegelovská


filozofia práva hegelovská

- tvrdí, že každý právny systém stelesňuje ideu, ktorú si daná spoločnosť vytvára o spravodlivosti ako takej. Ďalej tvrdí, že právo občana sa môže uskutočňovať iba v štáte homogénnom a univerzálnom ( L719;235).